CONTACTS

CONTACTS

FORM

Tất cả các mục nhập đều là bắt buộc

Xin vui lòng chọn 1 mục

Các mục chú ý phù hợp với từng yêu cầu

 • Thông tin bạn nhập sẽ được sử dụng cho mục đích trả lời các yêu cầu của bạn.
 • Việc sao chép hoặc sử dụng thứ cấp một phần hoặc toàn bộ e-mail mà không có sự cho phép của chúng tôi và tiết lộ cho bất kỳ ai khác ngoài khách hàng đều bị nghiêm cấm.
 • Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể trả lời qua điện thoại.
 • Chúng tôi không chấp nhận email bán hàng, đàm phán kinh doanh hoặc mục đích thương mại từ biểu mẫu này. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không trả lời được tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi bằng e-mail càng sớm càng tốt, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không trả lời ngay lập tức tùy thuộc vào e-mail nhận được ngoài giờ làm việc của bộ phận tương ứng, trạng thái tiếp nhận và nội dung yêu cầu của bạn. Vui lòng hiểu cho chúng tôi.

Về việc xử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các nội dung sau nhằm quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân sẽ được quản lý phù hợp theo hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân và các quy tắc nội bộ của chúng tôi. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho các mục đích sau.

 1. Thiết kế WEBSITE
  Chuẩn bị, sản xuất, giao hàng
 2. Vận hành hệ thống đặt chỗ
  Tiếp nhận đặt chỗ, liên lạc đặt chỗ, quản lý vận hành
 3. Nghiệp vụ quản lý nhân viên
  Tuyển dụng, quản lý lao động

Thông tin cá nhân có thể được thuê ngoài cho một nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi để xử lý. Ngoài ra, thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoài nhà thầu.
Thông tin cá nhân sẽ được tiết lộ và chỉnh sửa sau khi có sự xác nhận của cá nhân đó.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phản hồi sau khi xác nhận với người gửi hàng về thông tin cá nhân đã ủy thác cho chúng tôi trong việc kinh doanh ký gửi.
Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện, nhưng nếu thông tin cá nhân không chính xác, chúng tôi có thể không cung cấp đúng các dịch vụ thích hợp.
Mọi thắc mắc và khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ sau.

<Liên hệ>
Công ty TNHH Abilive
Người phụ trách
ĐT. 052-262-8041

[Tên tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được ủy quyền và địa chỉ giải quyết khiếu nại]
Tên của tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được ủy quyền
Viện Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Nhật Bản

Địa chỉ giải quyết khiếu nại
Phòng tư vấn khiếu nại bảo vệ thông tin cá nhân

Địa chỉ
〒106-0032 Tokyo, Minato-ku, 1-9-9 Roppongi, First Roppongi Building

Số điện thoại
03-5860-7565
0120-700-779